Her tjenes oljerikdommen

Tekst: Nina M. Nedrebø (jusstudent, 1. studieår)   Foto: Matthew Aslett

«Oljefondet bryter med retningslinjene for ansvarlig næringsliv», står det i en rapport fra OECD utgitt i 2013. Et eksempel er Vest-Sahara, som regnes som okkupert, da Marokko fratar saharawiene suvereniteten og rettighetene de har krav på etter FN-pakten. Er det etisk riktig at penger som går til Oljefondet finansierer selskapers tilstedeværelse i Vest-Sahara?

Statens Pensjonsfond utland ble opprettet i 1990 etter vedtak fra Stortinget under navnet Statens Petroleumsfond. Fondet ble siden kjent som Oljefondet. Formålet med investeringene er å gi en inntektsstrøm etter oljeproduksjonen tar slutt.[1] Etikkrådet for Statens Pensjonsfond utland, på sin side, gir tilrådninger til Finansdepartementet i samsvar med etiske normer for ansvarlig næringsliv. Etikkrådet tilråder angående Oljefondets investeringer på grunnlag av klasevåpen, kjernevåpen, antipersonell landminer, grove brudd på menneskerettigheter, alvorlig miljøskade, alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt, grov korrupsjon, og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.[2]

Det norske oljeeventyret startet med funnet av Ekofisk, et petroleumsfelt sør på kontinentalsokkelen i Nordsjøen oppdaget i 1969. Siden 1990-tallet har Oljefondet fått tilrådninger om å trekke seg ut av Myanmar, Palestina, og Vest-Sahara. I 2011 valgte Oljefondet også å trekke seg ut av Myanmar, og firmaet Dongfeng Motor Group Co Ltd., fordi Etikkrådet gav en tilrådning om å avslutte investeringer som var med på å finansiere salg av militært materiell til Myanmar. Oljefondet har også trukket investeringer ut fra Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. i 2009 og 2013 etter tilrådninger grunnet utbygging av israelske bosetninger på Vestbredden.

Vest-SaharaFolkeretten forbyr ethvert land å utvide sitt territorium militært. Likevel ble Vest-Sahara i 1975 invadert av Marokko og Mauritania, like etter at Spania overgav protektoratet tidligere kalt Spanish Sahara til de to landene. De tre partene, Spania, Marokko, og Mauritania underskrev samme år på Madrid-akkordene i et dokument som tillot Marokko og Mauritania å innta Vest-Sahara. Marokkos konge Hassan II sendte etter dette 350 000 soldater inn i landet, i strid med FNs Sikkerhetsråds resolusjoner.

Konsekvensen var at omtrent halvparten av landets befolkning flyktet til Tindouf i sørvestlige Algerie. Barn, kvinner og menn blir slått, lemlestet og voldtatt i Vest-Sahara i dag. FNs spesialrapportør for tortur besøkte territoriet i 2012 og rapporterte at «tortur og mishandling ble brukt for å tvinge frem uttalelser. De protesterende ble utsatt for overveldende bruk av makt fra Marokkos offisielle politi.» I 2012 reiste Johnny Håvik og to andre medlemmer av ungdomsutvalget i Industri Energi, samt 18 andre norske organisasjoner til Vest-Sahara.[3] Håvik skriver: «Vi ble umiddelbart satt under overvåkning i Vest-Sahara.»[4] Hver dag brytes menneskerettigheter mot den saharawiske befolkningen.

Første artikkel annet punkt av FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale, og kulturelle rettigheter gjør klart at «alle folk kan for å fremme sine egne formål og fritt råde over sine naturrikdommer og -forekomster, dog uten å tilsidesette forpliktelser som følger av internasjonalt økonomisk samarbeid, basert på prinsippet om gjensidig nytte, og folkerettens regler. Ikke i noe tilfelle må et folk bli berøvet sitt eget eksistensgrunnlag.» Opinionen i den Internasjonale Rettsdomstol i Haag av 16. oktober 1975 konstituerte at saharawiske folk har selvråderett over forvaltningen av sine naturressurser. Til tross for dette har flere selskaper utvunnet naturressurser fra Vest-Saharas kyst.[5]  Det utvinnes fosfat og hentes fisk fra kysten i havet, og det letes etter olje og gass.

I 2005 fikk Finansdepartementet tilrådning fra Etikkrådet om å avslutte Oljefondets investeringer i Kerr-McGee fordi det amerikanske oljeselskapet drev lete- og kartleggingsvirksomhet utenfor Vest-Sahara. Finansdepartementet tok Etikkrådets tilrådning til følge og Norges Bank ble 29. april 2005 gitt instruks om at Kerr-McGee skulle trekkes ut av Oljefondets investeringer. Finansdepartementets beslutning om at nedsalget var blitt gjennomført, ble offentliggjort 6. juni 2005.[2] I dokumentet står det: «Selskapet drev, ved sitt datterselskap Kerr-McGee du Maroc Ltd., lete- og kartleggingsvirksomhet knyttet til mulige olje- og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Av de grunner som fremkommer i tilrådningen om uttrekk, vurderte Etikkrådet disse aktivitetene å være i strid med de etiske retningslinjenes punkt 4.4 siste kulepunkt «andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.»»[1]

Flere selskaper har forsøkt å inngå uetiske avtaler med marokkanske selskaper. Siemens forsøkte i 2012 å inngå avtale med det marokkanske selskapet Nareva holding for å bygge 22 vindmøller i det okkuperte Vest-Sahara, og ble etter dette bedt om å trekke ut investeringene av den saharawiske opprørsbevegelsen Polisario, som mente det brøt med internasjonal lov.[6] Lederen i Etikkrådet, Ola Mestad, mistenker at Total, ett av selskapene i Oljefondet, fortsatt driver letevirksomhet utenfor Vest-Sahara. Olje og gass er ikke funnet enda, men letevirksomheten av hensyn til etiske retningslinjer i Oljefondet er feil. I en artikkel fra NRK fra 13. juni 2013 står det at «Oljefondets etikkråd mener det er sannsynlig at oljeselskapet Totals leting etter olje utenfor Vest-Sahara er i strid med etikkreglene for Statens pensjonsfond utland.» Enda Ola Mestad forteller at «Etikkrådet er kjent med denne virksomheten utenfor Vest-Sahara, og den er veldig lik virksomhet som vi har utelukket andre selskaper på grunn av», sier han til NRK at det ville være for lang saksbehandlingstid å undersøke dette nærmere.

På Oljefondets hjemmeside, opplyses det at 62 664 607 kroner er investert i fire selskaper i «Marokko». Det vises ikke til klare skillelinjer mellom Marokko, og okkuperte Vest-Sahara. Selskapene heter Banque Centrale Populaire, Doujja Promotion Groupe Addoha SA, Managem, og Maroc Telecom SA.[7] Douja Promotion Groupe og Maroc Telecom opererer, etter opplysninger fra egne hjemmesider, i Vest-Saharas hovedstad Laayoune.[8] Det betyr at Oljefondet fortsatt investerer i selskaper som driver virksomhet i okkuperte Vest-Sahara. Flere år har gått siden de ble bedt om å trekke ut investeringer fra selskapet Kerr-McGee du Maroc av etiske grunner i 2006.

«Det skulle bare mangle at Norge ikke tjener penger på framtidens menneskerettighetsbrudd», skriver Emil Erstad, leder i KrFU, i en kommentar utgitt i desember 2012 på KrFUs hjemmesider. «Jo, Oljefondet – vårt felles pensjonsfond – tjener i dette tilfellet penger på å investere i noe som har vist seg å inneholde drap, voldtekter og tortur», sier han og understreker at det er uetisk. «Mer makt til Etikkrådet for Statens Pensjonsfond», konkluderer han.

Oljefondet investerer i selskaper med forbindelser til de marokkanske myndighetene som driver aktiviteter i Laayoune, i okkuperte Vest-Sahara, selv om Norges linje mot Vest-Sahara i 2007 ble å innføre sanksjoner på næringslivsengasjement der, og å oppfordre andre land til det samme. Utenriksdepartementets utgangspunkt ble at «Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan utlegges som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter.» Om skattepengene til Statens Pensjonsfond utland går til å investere på slike uetiske vis, vil disse investeringene stride mot internasjonal lov, opinionen i den internasjonale rettsdomstol, og Norges linje fra 2007. Etikkrådets rolle burde i så fall være å sette ett eneste stort spørsmålstegn ved Oljefondets etiske spilleregler.

Oljefondet har ikke villet kommentere innholdet i artikkelen.


[1] Oljefond, (Hjemmeside, Store Norske Leksikon) http://snl.no/oljefond

[3] «United Nothing,» (Hefte, Arbeidernes Ungdomsfylking, Changemaker, FO-studentene, Fremskrittspartiets Ungdom, Industri Energis Ungdomsutvalg, KFUK-KFUM Global, Kristelig Folkepartis Ungdom, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Målungdom, Norsk Studentorganisasjon, PRESS, Rød Ungdom, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, Støttekomiteen for Vest-Sahara, Unge Høyre, Unge Venstre) http://www.vest-sahara.no/files/dated/2013-02-27/united_nothing_2013_150ppi.pdf

[4] «En Reise til Okkuperte Vest-Sahara,» (Hefte, Industri Energi) http://www.vest-sahara.no/files/dated/2012-11-14/hefte_havik_2012.pdf

[5] “Advisory Opinion of 16 October 1975,” (Hjemmeside, International Court of Justice) http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=323&p1=3&p2=4&case=61&p3=

[6] “Polisario rejects Siemens’ claim to be developing South Africa,” (Artikkel, Newstime Africa) http://www.newstimeafrica.com/archives/25104

[7] Norwegian Bank Investment Management Investments,” (Statens Pensjonsfond utland). http://www.nbim.no/en/Investments/holdings-/holdings-and-voting/

[8] » Liste des agences  – Agadir, Guelmim, Laayoune, Taroudant,» (Maroc Telecom). (http://www.iam.ma/agences/Pages/Agencesparregion.aspx?Ville=Agadir)

«Doujja Promotion Groupe Addoha SA, (http://www.noodls.com/view/13BB97841CB4B78879A3951DCED86B74167B7818?5934xxx1392059933#sthash.rTGxo3TU.dpuf.

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Fag, Innhold, Uncategorized og merket med , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s